Page top

D5A

高精度型开关

D5A

检查微小位移的高精度型开关

部分型号预定于2020年3月底订货截止。

接点输出型(NC接点)

驱动杆 类型 动作指示灯 重复精度 动作力OF最大 电缆导线出口 防护等级 型号
导线出口 长度
针状柱塞型
d5a_lineup1_1
M5 1μm最大. 0.29 N 导线引出型 1 m IP40 D5A-1100
0.49 N D5A-1200
3μm最大 0.29 N D5A-2100
0.49 N D5A-2200
M8 1μm最大. 0.49 N IP67 D5A-3200
0.98 N D5A-3300
M16 3μm最大 2.45 N D5A-7400
接插件 D5A-7403

固态输出型(PNP晶体管输出)

驱动杆 类型 动作指示灯 重复精度 动作力OF最大 电缆导线出口 防护等级 型号
导线出口 长度
针状柱塞型
d5a_lineup2_1
M8 1μm最大 0.49 N Pre-wired 1 m IP67 D5A-3210
0.98 N D5A-3310
纤细 0.49 N D5A-5210
0.98 N D5A-5310
M16 3μm最大 2.45 N D5A-7410
Connector D5A-7413
顶部柱塞型
d5a_lineup2_2
限位 3μm最大 3.92 N Pre-wired 3 m D5A-8511
5 m D5A-8512
Connector 3 m D5A-8514
5 m D5A-8515
斜角柱塞型
d5a_lineup2_3
Pre-wired 3 m D5A-9511
5 m D5A-9512
Connector 3 m D5A-9514
5 m D5A-9515

APP下载

TOP